NHÀ THỜ ST. ANREW DŨNG LẠC
  7390 Southwest Grabhorn Rd.
  Aloha, OR 97007
  Phone: 503-591-5302
Thánh Lễ
  Chúa Nhật:
9:00 AM
11:30 AM (Giới Trẻ)
  Thứ Ba: 6:30 PM
  Thứ Sáu đầu tháng: 6:30 PM
  Thứ Bảy đầu tháng: 9:30 AM
Kinh Chung Ngày Chúa Nhật
  Chúa Nhật: 8:40 - 8:55 AM
Giải Tội
  Chúa Nhật: 8:15 - 8:45 AM
  Thứ Ba: 6:00 - 6:30 PM
Chầu Thánh Thể
  Thứ Ba: 6:00 PM
  Thứ Sáu đầu tháng: 6:00 PM
Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể CN
  Huynh Trưởng: 9:00 - 10:00 AM
  Sinh Hoạt Chung: 10:00 - 11:15 AM
Trường Giáo Lý Việt Ngữ
  Chúa Nhật: 1:00 - 3:30 PM
Rửa Tội
  Trong thánh lễ 9:00AM Chúa Nhật đầu tháng.
Xức Dầu
  971-506-6019
Thánh Lễ tại GX La Vang
  Thứ Bảy: 6:00 PM
  Chúa Nhật: 7:00 AM
9:00 AM
11:00 AM
1:00 PM
2:30 PM
6:00 PM

Truyền Hình Trực Tiếp Thánh Lễ

Facebook CĐ Thánh Anrê Dũng Lạc

LỜI CHÚA HÔM NAY TODAY'S READINGS
Tiếng Việt English

THÔNG TIN

  • Cầu Nguyện & Thành Kính Phân Ưu: Được tin Bà Cố Anna Đinh Thị Phêu là Bà Ngoại của chị Phượng Lisa trưởng ban Ẩm Thực và là Bà Cụ Cố của Cha Hoàng Minh Nhật mới qua đời tại Portland, OR. Kính xin thầy Phó Tế, quý Sơ và toàn thể cộng đoàn cầu nguyện cho linh hồn Anna được mau về hưởng nhan Thánh Chúa. Nguyện xin Lòng Thương Xót Chúa tha thứ mọi lỗi lầm cho linh hồn Anna. Cộng đoàn xin thành kính phân ưu cùng chị Phượng Lisa và đại gia đình tang quyến.

  • Archbishop’s Catholic Appeal: Như mọi năm, cộng đoàn của chúng ta có xin giỏ lần hai trong các Thánh Lễ Chúa Nhật của tháng 2 để giúp cho quỹ của Tổng Giáo Phận (ACA). Đức Tổng Giám Mục sẽ dùng số tiền này để trợ giúp cho các công việc mục vụ của Ngài trong Tổng Giáo Phận. Năm nay, Đức Tổng Giám Mục xin giáo xứ chúng ta giúp cho Ngài $32,400.00 (Ba mươi hai ngàn bốn trăm mỹ kim). Xin quý ông bà và anh chị em quảng đại giúp đỡ. Nếu quý vị nhận được thư của Tòa TGM gửi trực tiếp về nhà cho anh chị em thì khi gửi qua đường bưu điện lại cho Tòa TGM, xin anh chị em ghi rõ địa chỉ và ghi thuộc Giáo Xứ Đức Mẹ Lavang.

  • Việc Làm (Help Wanted): tiệm tạp hóa gần trường Portland State University (PSU) cần người giúp việc (part-time job) cho chiều thứ Tư và cuối tuần thứ Bảy và Chúa Nhật. Muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc với anh Hùng/Oscar qua điện thoại 971-264-8806.

  • Mua Thẻ Scrip: Một trong những việc gây quỹ có tính cách lâu dài cho Cộng Đoàn là mua và dùng thẻ mua sắm (SCRIP). HĐMV thiết tha kêu mời các gia đình, vì lợi ích của Cộng Đoàn, xin tích cực hưởng ứng mua và dùng Thẻ SCRIP.

BAN AN NINH XIN MỌI NGƯỜI LƯU Ý

  • Khi lái xe đến thánh đường Giáo Họ dâng lễ hàng tuần, ước mong Anh Chị Em lưu thông theo mũi tên hướng dẫn vạch sẵn trên đường, khi vào cũng như khi ra khỏi Nhà Thờ. Xin lưu ý các tài xế tránh đi đường ngược chiều, sẽ gây khó khăn trở ngại cho Anh Em trong Ban An Ninh khi làm việc giữ trật tự.
  • Đang khi thánh lễ được cử hành, quí Phụ Huynh vui lòng giữ con em ở bên cạnh mình. Tránh để con em ra ngoài tự do vui chơi quanh khuôn viên thánh đường nhằm đảm bảo sự an toàn cho các cháu. Chân thành cám ơn sự chấp hành chung của Anh Chị Em.