CỘNG ĐOÀN CÔNG GIÁO THÁNH ANRÊ DŨNG-LẠC
  7390 SW Grabhorn Rd.
  Aloha, OR 97007
  Phone: 503-591-5302
Thánh Lễ
  Chúa Nhật: 9:00 AM
11:30 AM (Giới Trẻ)
  Thứ Ba: 6:30 PM
  Thứ Sáu đầu tháng: 6:30 PM
  Thứ Bảy đầu tháng: 9:30 AM
Kinh Chung Ngày Chúa Nhật
  Chúa Nhật: 8:40 - 8:55 AM
Giải Tội
  Chúa Nhật: 8:15 - 8:45 AM
  Thứ Ba: 6:00 - 6:30 PM
Chầu Thánh Thể
  Thứ Ba: 6:00 PM
  Thứ Sáu đầu tháng: 6:00 PM
Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể CN
  Huynh Trưởng: 9:00 - 10:00 AM
  Sinh Hoạt Chung: 10:00 - 11:15 AM
Trường Giáo Lý Việt Ngữ
  Chúa Nhật: 1:00 - 3:30 PM
Rửa Tội
  Trong thánh lễ 9:00AM Chúa Nhật đầu tháng.
Xức Dầu
  971-506-6019
Thánh Lễ tại GX La Vang
  Thứ Bảy: 6:00 PM
  Chúa Nhật: 7:00 AM
9:00 AM
11:00 AM
1:00 PM
2:30 PM
6:00 PM

Facebook CĐ Thánh Anrê Dũng Lạc

Admin

...

LỜI CHÚA HÔM NAY TODAY'S READINGS
Tiếng Việt English

Catechetical & Vietnamese Cultural School News

 • For updated information and news about the school, please visit this page.
 • For our contact information/directory, please click here.
 • Truyền Hình Trực Tiếp Thánh Lễ

 • Thánh Lễ Tạ Ơn & Chúc Mừng các Tân Khoa, Niên Khóa 2021-2022: Cộng Đoàn sẽ tổ chức Lễ Tạ Ơn và Chúc Mừng các Tân Khoa tốt nghiệp trung học và đại học trong thánh lễ 11:30AM Chúa Nhật ngày 12 tháng 6 năm 2022. Xin điền phiếu tham dự và gửi lại cho Ban Thường Vụ trước ngày 05 tháng 6 năm 2022.
 • The St. Andrew Dũng-Lạc Mission’s Community Service Scholarship is awarded for $500 each to 6 high-school graduates who have demonstrated an outstanding commitment to community service at St. Andrew Dũng-Lạc Catholic Church. The scholarship is a one-time award and can be used toward tuitions and/or books. Application Deadline: May 30,2022.

 • Ghi Danh GLVN Niên Khóa 2022 - 2023: Những gia đình có con theo học GLVN năm nay, xin gặp Ban Ghi Danh để nhận đơn đã điền sẵn cho niên khoá tới. Quý phụ huynh có thể nhận đơn trống từ Ban Ghi Danh hoặc tải xuống từ http://www.anredl.org/dt.html. Ban Ghi Danh sẽ phát và nhận đơn ghi danh sau mỗi thánh lễ Chúa Nhật từ 24/4 /2022 đến 05/6/2022, ngoại trừ CN 29/5/2022.

 • BAN ẨM THỰC: Xin nhấn vào đây để xem thực đơn tuần này: THỰC ĐƠN
   
 • Mua Thẻ SCRIP: Một trong những việc gây quỹ có tính cách lâu dài cho Cộng Đoàn là mua và dùng thẻ mua sắm (SCRIP). Ban Thường Vụ thiết tha kêu mời các gia đình, vì lợi ích của Cộng Đoàn, xin tích cực hưởng ứng mua và dùng thẻ SCRIP.

BAN AN NINH XIN MỌI NGƯỜI LƯU Ý

 • Khi lái xe đến thánh đường Giáo Họ dâng lễ hàng tuần, ước mong Anh Chị Em lưu thông theo mũi tên hướng dẫn vạch sẵn trên đường, khi vào cũng như khi ra khỏi Nhà Thờ. Xin lưu ý các tài xế tránh đi đường ngược chiều, sẽ gây khó khăn trở ngại cho Anh Em trong Ban An Ninh khi làm việc giữ trật tự.
 • Đang khi thánh lễ được cử hành, quí Phụ Huynh vui lòng giữ con em ở bên cạnh mình. Tránh để con em ra ngoài tự do vui chơi quanh khuôn viên thánh đường nhằm đảm bảo sự an toàn cho các cháu. Chân thành cám ơn sự chấp hành chung của Anh Chị Em.